Кредит без лихва – предназначение по план

Много хора вече пазаруват своите стоки за вкъщи от големи супермаркети, големи вериги, които предлагат стоки, които са на промоция и които в даден момент улесняват потребителите. Така е и на пазара на кредити, в самата си същност кредит без лихва много често спада към предложения и оферти, които могат да се впишат в привличащите вниманието промоции. Такива промоции не се предлагат постоянно или най-малко всяка кредитна организация има своите доводи кога и как да ги пусне на пазара. Такива моменти може да са свързани с това да се привлекат потенциални потребители, или да се наградят лоялни клиенти, или като постоянна оферта на фирмата, която изисква тези кредити без лихва да се дават на клиенти, които са по специална група. Разбира се има го и обикновения вариант, в който това е обикновен кредит, който се предлага без лихва, има своите изисквания, своите условия и потребителят може сам да избере.

Преди да навлезем е сферата на това, което на пазара се нарича кредит без лихва, заслужава си да кажем, няколко общи думи за термина лихва, защото това не е нещо, което се е появило ей така от нищото. В смисъла на кредитирането, лихвата е цената, която заемополучателят плаща на кредитора, за времето, в което използва взетия кредит. Обаче ако оттук насетне започнем да влизаме в дискусията, свързана с лихвата и нейната природа, нейната историческа обосновка и т.н. ще навлезем във дълбоки води, от които няма излизане. Защото има проста лихва, сложна лихва, естествена лихва, годишна лихва… и както разбираме от офертите на кредитните организации – кредити без лихва. Към офертите за кредити без лихва обаче могат да се видят и такива с плаваща лихва, растяща лихва, фиксирана лихва, кредит ниска лихва, договорена лихва и т.н. От гледна точка на съвременното кредитиране, възможно и през интернет, вече има и бързи кредити без лихва, които директно спадат към бързото кредитиране.

Нека сме ясни, бързите кредити са кредити, които предлагат сравнително малки суми и следователно когато те са без лихва, не можем да ги причисляваме към големите оферти съдържащи в себе си предложението ‘без лихва’. Защото има кредитни продукти, които са примери от практики по света, където различни безлихвени кредити, се използват от потребители по план, който се позиционира за даден период от време за специфично използване на парите. Правилното използване на тези кредити е абсолютно оправдано и е от изключителна полза за потребителя, неправилното обаче, може да донесе ужасяващи финансови последици. В този смисъл, не можем да говорим така за един бърз кредит без лихва, защото сравнително малката сума, която човек може да вземе, не може да се използва в някакъв дългосрочен план.

В категорията на бързите кредити, за които се говори тук спадат и популярните онлайн кредити без лихва. Те се свързват с възможността, чрез бързите и удобни интернет платформи, предназначени за тази цел, да се вземе избрания кредитен продукт. Когато той е поставен като такъв без лихва, значи има своите особености, които фирмата е определила. Както по-рано в текста бе отбелязано, предложението кредит без лихва, не е задължително да е оферта предназначена за всеки. Има първи кредит без лихва,    който е възможно да се предлага на определени социални групи, за да могат да реализират по-лесно дадени нужди свързани с пари. Също така, офертата може да е насочена към първи клиенти на дадената кредитна институция, което си е двояка цел. Хем да удовлетвори техните нужди, хем да използват възможността, потребителят да се върне при тях, защото е доволен от условията, които се предлагат. Все пак, възможности много, кредити много, потребители много – всеки на своето място и със своята тежест в реализацията на продукта.

Понеже споделихме, че един безлихвен първи кредит, може да е категория предназначена за различни хора в затруднение да са на пазара на кредити, то стандартния модел е, това да се кредити предназначени за физически лица, които имат определен гратисен период, през който, при връщане на парите предварително, офертата предполага да не се плаща лихва. Разбира се, това става единствено чрез договора и чрез това, което всяка отделна фирма предлага. Много е важно, кредиторите да предлагат реално това, което рекламират, за да не заблуждават предварително потребителите. Също така, коректните организации, винаги предупреждават потенциалните потребители, да са много внимателни във вземането на кредит, дори да могат да си го позволят. Всеки добре реализиран кредит е подобрение за финансовото здраве на човека, всеки лош кредит е влошаване на средата и лоши финансови резултати за кредиторите..

Кредит ниска лихва, също се приближава към това, което описвахме дотук. Защото ниската лихва също е възможност, която може да привлече погледите върху себе си. Особено за хора, които по-трудно могат да се реализират на кредитния пазар. Но една такава статия не може да влезе в конкретика, за това, доколко може да е ниска една лихва, защото всяка кредитна фирма има правото да пусне свой продукт или да се договори с клиента, в законовата рамка, която БНБ е определила. Все пак, щом става дума за бързи кредити, при това, бързи кредити без лихва, говорим за суми, които са близки до тези, които са определени от закона. Отделно от това, една небанкова кредитна организация, може да направи продукт, който е да е бърз кредит, да е кредит без лихва и да бъде както без обезпечение, без поръчител, но все пак с критерии, които са определени ясно.

Много е важно, когато вече вниманието на потребителя е било привлечено от предложението, онлайн кредити без лихва, да знае, че може да провери фирмата, която го предлага. Иначе как човек би се чувствал сигурен, когато специално в България, в годините на преход се нагледахме и наслушахме на какви ли не куриозни ситуации, които най-често завършваха зле за хората. Те или влизат в лоша сделка, или биват излъгани от недобросъвестния кредитор. Днес, Българска народна банка (БНБ) се е погрижила да изготви списък на фирмите, в които е вероятно да получите такова предложение за бърз кредит без лихва. Този списък се обновява регулярно, за да може хората да са винаги наясно с лиценза на фирмите, които избират.

Все пак, когато се погледне от страни, един безлихвен първи кредит, изглежда като отлична възможност за реализация. Изключително ползотворно за пазара и потребителите е, когато кредитните продукти се развиват на базата на тяхното търсене. Търсенето е свързано не само с необходимост, но и с оптимизация на вече съществуващи условия. Много дълги години, множество хора бяха отрязани от кредитния пазар, именно заради много трудните условия и сериозните изисквания за получаване на кредит. Бързите кредити от своя страна се наместиха там, където повечето хора се бяха уморили от съществуващите банкови реалности. По този начин се разви главоломно и пазара на бързи кредити онлайн. Създадоха се платформи, които обслужват милиони хора по света и които днес обслужват множество хора в България. Така, хората, които по един или друг начин са били свързани с предишната консервативната система на кредитодаването, дори те, днес имат възможност по свободно да боравят с малки суми, когато се наложи. И все пак, кредит без лихва, трябва да се използва по предназначение, човека, който го вземе, трябва максимално да се възползва от изгодната ситуация, в която е попаднал. Правилната реализация, ще му позволи да натрупа опит и ако това е първи кредит без лихва за него, ще знае как насетне да управлява парите си и при вземане на следващ кредит. Ще има и опит, и информация.