Бърз кредит – още днес

Свикнали сме, да боравим с клишета, когато разговора опре до темата бърз кредит. Обикновено, едни хора са против, други за, ако темата се задълбочи става спор, който, в зависимост от градуса на напрежение, може да прерасне в кавга. Защото много често хората, които спорят са от двете страни: едните имат опит и са изтегляли кредит бърз по дефиниция, и са го използвали по един или друг начин. Но преди да се насочим към двете групи от хора, тези, които са вземали кредит и тези, които се колебаят и мнението им е по-скоро негативно, следва да кажем няколко важни неща за бързите кредити.

Социалната и икономическа ситуация в България, в последните години, достигна до ситуация, в която човек в един момент се оказва в нужда от внезапно вземане на пари, и някак си естествено се насочва към мисълта за търсене на ключовите думи в нета – бързи кредити отпускане. Ако се върнем обаче назад в историята, ще видим, че еволюцията на кредита е свързана именно със социалното и икономическото развитие на човечеството. По един или друг начин, вземането на бърз и лесен кредит, винаги е бил метод за справяне на хората в една или друга ситуация. Затова и произходът на думата кредит е свързана с думата вяра, от латинската дума “credo”. Бърз кредит като понятие обаче, по дефиниция е изобретение на модерната епоха и директно е свързано със социалното и икономическо развитие на дадена общност от хора.

И така, в България, именно социалното и икономическото положение на хората ги застави в нуждата от пари, които да влязат в употреба – бързо, внезапно, експресно и същевременно лесно и удобно за получаване. Човек не може винаги да разчита на приятел, не винаги има заделени пари, корупцията в страната също ограбва много средства от джобовете на хората, възникват много непредвидими ситуации и т.н., и т.н. Като съберем тези фактори и към тях прибавим популярните отдавна по света предприемачески услуги, привнесени на наша почва, ние българите получаваме шанс за бързи кредити. Те се развиват както по дефиниция и стандарт, така и в условията на българския финансов и банков пазар. Бързите кредити осъществени професионално като услуга, макар и от небанкова институция, са отличен шанс за много хора, да се възползват от тях, но и същевременно да предпазят финансовата среда от появата на лоши практики, нелоялно търговци, измамници, лихвари и т.н.

Само можем да се надяваме, че тези практики са намалели изключително много в България и има благоприятна среда, за развитието не само на един вид бърз кредит, но и например негова производна – каквото е например, бърз кредит до заплата без лихва. Развитието на многото видове бързи кредити, всеки със своята характеристика, всеки със своята таргет група, всеки със своите бонуси и екстри и т.н., предполага голям пазар, в който са концентрирани най-различни категории хора от страната и съответно техните нужди. Един бърз и лесен кредит може да обслужи най-различен набор от нужди и необходимости. Все пак, за да не навлизаме в личното пространство на хората, в търсене на различните случаи, би било добре да се върнем, към споменатите в началото на текста две групи от хора: използвали бърз кредит и тези, които никога не са вземали и просто са чували истории, слухове, разкази – мненията на двете групи винаги са разнопосочни и няма еднакъв прочит на ситуацията.

Първата група от хора, тези, които са натрупали опит, които знаят, какво категорично е кредит бърз, удобен, лесен, са тези, които разказват историите. Много е приятно да чуеш, че този вид хора са се възползвали от добрите качества на бързите кредити и техните истории са конструктивни, насочени с мисъл и цел към реализацията на взетите пари. Такива случаи създават доверие в системата, че различните социални групи, които по един или друг начин имат достъп до пазара на бързи кредити, могат да се чувстват сигурни. Сигурността създава пазар, а пазарът движение на средства, стоки и капитали, и това подобрява благосъстоянието на хората. В този смисъл, добрите практики и случаи трябва да се поощряват и трябва да се търсят от хората, за да може средата да става все по-добра. Тази първа група от хора, не е задължително винаги да има успех с кредитния продукт, макар и бърз кредит, ако човекът не е преценил възможностите си или е настъпило нещо форсмажорно, той може да не успее да развие плановете, които е имал. Най-неприятно е да попадне на лоши практики, които неимоверно, ще разрушат мнението му за средата, той ще разкаже на другите хора и оттам по веригата самите бързи кредити ще получат лошо име.

Лошото име, много бързо се поема от тълпата. Тя е свикнала да разпространява приказките и да ги хиперболизира, така че те да придобият още по гигантски размери. Институции обаче, вместо да намерят виновните и да спрат лошите практики, понякога реагират много бавно и от това, може да пострада и лоялните фирми, които предлагат бързи кредити и целия пазар на бързите кредити, който както изяснихме в текста е много силен в последните няколко години в България. По този начин, хората, които не са вземали такъв продукт, но им се наложи по спешност да прибегнат или да потърсят дори само възможност, без да искат са били въвлечени в мненията, на изпатилите си и на случаите, които са създали лошо име на пазара. Понякога обаче, хората намират път да излязат от предразсъдъците си и директно се интересуват от правата и задълженията, които имат, когато се насочат към тегленето на бърз и лесен кредит. Така започват да познават условията, да си направят сметката и в такъв момент, тази втора, незапозната група, започва да има своето реалистично мнение за кредитния пазар.

Нека си представим следната ситуация, в която става въпрос за бърз кредит, който по всички правила да бъде изтеглен още днес. Например става въпрос, за бърз кредит до заплата без лихва. Това е специфичен продукт, който изисква от потребителя да има гарантиран доход чрез заплата. Това му осигурява достъп до самия продукт и до неговите предимства, но и условия. В същия този момент, тази операция по бърз кредит отпускане, е поставена под специфичната оферта на организацията кредитодател. Предимство е за човека, да вземе бързи пари, които ще му потрябват в следващите дни. Когато дойде време за заплатата, той ще е направил своите сметки, ще е изразходвал парите по предназначение и няма да има никакъв проблем, да започне новия месец на чисто. Няма да е останала лихва, която да плаща и във всеки друг момент, ще може да си осигури достъп до този вид бързи кредити.

С този текст, опитахме да хвърлим малко яснота върху кредитните продукти, наречени бърз кредит, за да не изпадате в крайни положителни или крайни отрицателни мнения, независимо дали сте потребители или никога не сте вземали кредити. Така ще осъзнаете най-добре какви са вашите права и задължения, ще разбирате лесно условията на кредитодателите, ще знаете с пълно съзнание, кой вид от бързите кредити е за вас. Оттук насетне, всяка правилна реализация на кредитния продукт – независимо от неговия вид – е положителен знак лично за всеки кредитополучател и за средата, в която кредитодателите работят. Този положителен знак, съвсем естествено ще се отрази и на средата за покупко-продажба на кредитни продукти, ще се увеличат възможностите за бонуси и екстри към самите кредити, ще се увеличи разнообразието на продукти, в името на потребителя. Затова, бърз кредит – още днес – за всеки с възможности.